Grupa Kapitałowa Geo-Trade
Witamy

Firma pod nazwą ”Grupa Kapitałowa Geo –Trade” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała na początku 2007 roku by wyjść naprzeciw problemom na jakie natrafiają inwestorzy na rynku nieruchomości w okolicach Warszawy. Wiadomą rzeczą jest fakt, iż Polskie realia inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości, rozpoczęciem inwestycji pod kątem ustaleń planistycznych oraz przyszłego uzbrajania i zagospodarowania terenu są bardzo ale to bardzo utrudnione. Można pokusić się o stwierdzenie, że czasami nawet nierealne.

Inwestor w całym tym procesie napotyka na szereg „murów inwestycyjnych”, do których w szczególności należą polskie urzędy i polskie prawo. Obserwując rynek nieruchomości nie trzeba daleko sięgać wzrokiem ile obiektów budowlanych (nawet tych wielko kubaturowych)  jest  na etapie przerwanych prac i niedokończonych inwestycji.

Nasze analizy wykazały iż przyczyną takiej, a nie innej sytuacji jest właśnie długi proces „formalno-prawny” budowy oraz niewiedza inwestora. Nasza firma zauważając powyższy fakt i posiadając wykształconych i doświadczonych pracowników działających na tym sektorze rynku już od wielu lat postanowiła wyjść naprzeciw potrzebom  Inwestorów.

Mamy za sobą już kilka dokonanych realizacji na rynku pod Warszawą, a obecnie rozszerzyliśmy działalność na teren całego kraju. Okazuje się, iż wiedza i doświadczenie zdobyte na stołecznym rynku w zakresie przeprowadzania całego procesu inwestycyjnego jest niezwykle przydatna na  terenach mniej zurbanizowanych.

Dostrzegamy również na tym terenie duży potencjał rozwoju obsługi inwestycji drogowych, przemysłowych oraz deweloperskich na obszarach  o tak wysokich walorach krajobrazowych jaką jest „Kraina Wielkich Jezior Mazurskich” , ‘Kujawy i Pomorze’  oraz Sudety czy Beskidy.

 
”Grupa Kapitałowa Geo –Trade” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 33A lok.8 jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279096; NIP 1132659498; Regon140926690 Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Pieniężnego 19, Nr 28113011890025009044200001; Kapitał zakładowy 600.000,00 zł
templatka.pl